EN

Zapošljavanje


Poštovani kandidati/poštovane kandidatkinje,
 
Ovim putem zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima/kandidatkinjama na pokazanom interesu za rad u Zračnoj luci Pula d.o.o. te uloženom naporu i vremenu.
 
Obavještavamo Vas da je Zračna luka Pula po objavljenom oglasu na internetskim stranicama Društva izvršila izbor kandidata za školovanje i zapošljavanje.
 
Za potrebe ove ljetne sezone sa novim kandidatima na poslovima zemaljske domaćice namjera je sklopiti sedam ugovora o radu na određeno vrijeme; na poslovima u službi prihvata i otpreme prtljage sklopit će se šest ugovora o radu; na poslovima spremačice sa dvanaest novih radnica te tri nova radnika u službi opterećenja i balansa zrakoplova.
 
Za daljnja zapošljavanja pratite naše internetske stranice i društvene mreže.

 
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.